Chứng Chỉ CE Tấm Pin Mặt Trời Leave a comment

Chứng chỉ CEdấu chứng nhận chỉ ra sự phù hợp với các tiêu chuẩn về sức khỏe, an toànbảo vệ môi trường cho các sản phẩm được bán trong Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA). [1] Chứng chỉ CE cũng được tìm thấy trên các sản phẩm bán bên ngoài EEA đã được sản xuất theo tiêu chuẩn EEA. Điều này làm cho dấu CE được công nhận trên toàn thế giới ngay cả đối với những người không quen thuộc với Khu vực Kinh tế Châu Âu. Theo nghĩa đó, nó giống như Tuyên bố về sự phù hợp của FCC được sử dụng để bán một số thiết bị điện tử nhất định ở Hoa Kỳ.

Tên File Tải Về
Chứng Chỉ CE Tấm Pin Mặt Trời pdf Download

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

SHOPPING CART

close