Chứng Chỉ CSA Tấm Pin Mặt Trời Leave a comment

CSA Group (trước đây là Hiệp hội Tiêu chuẩn Canada; CSA) là một tổ chức tiêu chuẩn phát triển các tiêu chuẩn trong 57 lĩnh vực. CSA xuất bản các tiêu chuẩn dưới dạng in và điện tử, đồng thời cung cấp các dịch vụ đào tạo và tư vấn. CSA bao gồm các đại diện từ các nhóm công nghiệp, chính phủngười tiêu dùng.

Nhãn hiệu đã đăng ký CSA cho thấy rằng một sản phẩm đã được kiểm tra độc lập và được chứng nhận đáp ứng các tiêu chuẩn được công nhận về an toàn hoặc hiệu suất.

Tên File Tải Về
Chứng Chỉ CSA Tấm Pin Mặt Trời pdf Download

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

SHOPPING CART

close