Chứng Chỉ WEEE Tấm Pin Mặt Trời Leave a comment

chung chi WEEE Tấm Pin Mặt Trời 2
Tên File Tải Về
Chứng Chỉ WEEE Tấm Pin Mặt Trời pdf Download

Chứng Chỉ về thiết bị điện và điện tử thải (Chỉ thị WEEE) là Chỉ thị của Cộng đồng Châu Âu 2012/19 / EU về thiết bị điện và điện tử thải (WEEE), cùng với Chỉ thị RoHS 2011/65 / EU, đã trở thành Luật Châu Âu vào tháng 2 năm 2003. Chỉ thị WEEE đặt ra các mục tiêu thu gom, tái chế và thu hồi đối với tất cả các loại hàng điện, với tỷ lệ tối thiểu 4 kg trên đầu dân mỗi năm được thu hồi để tái chế vào năm 2009. Chỉ thị RoHS đặt ra các hạn chế đối với các nhà sản xuất châu Âu về hàm lượng vật liệu của thiết bị điện tử mới được đưa vào thị trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

SHOPPING CART

close