Datasheet tấm pin mặt trời LONGi Solar, 144 Half-Cell, 9 Bus Bar, Mono PERC, LR4-72HPH 425-455M Leave a comment

Datasheet tấm pin mặt trời LONGi Solar, 144 Half-Cell, 9 Bus Bar, Mono PERC, LR4-72HPH 425-455M

pin longi, LONGi-LR4-72HPH425-455M
pin longi, LONGi-LR4-72HPH425-455M

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

SHOPPING CART

close