Tài Liệu Tấm Pin Mặt Trời JA Solar Leave a comment

Tài Liệu Tấm Pin Mặt Trời JA Solar

Nội Dung
File Tải Về Website
Hướng dẫn Lắp Đặt Tấm Pin Mặt Trời
Hướng dẫn Lắp Đặt Tấm Pin Mặt Trời theo Tiêu Chuẩn Hãng _ English
Bảo Hành Chính Hãng Tấm Pin Mặt Trời JA Solar
Brochure hãng JA Solar
Pin  JA Solar, 9 Busbar, Half-Cell
Datasheet Tấm Pin Mặt Trời JA Solar, 156 Mono Halfcell, 9 busbar, (435, 440, 445, 450, 455 W), JAM78S10 435-455/MR
Datasheet Tấm Pin Mặt Trời JA Solar, 144 Mono Halfcell, 9 busbar, (440, 445, 450, 455, 460, 465 W), JAM72S20 440-465/MR
Datasheet Tấm Pin Mặt Trời JA Solar, 144 Mono Halfcell, 9 busbar, (400, 405, 410, 415, 420 W), JAM72S10 400-420/MR
Datasheet Tấm Pin Mặt Trời JA Solar, 120 Mono Halfcell, 9 busbar, (365, 370, 375, 380, 385, 390 W), JAM60S20 365-390/MR
Datasheet Tấm Pin Mặt Trời JA Solar, 120 Mono Halfcell, 9 busbar, (330, 335, 340, 345, 350 W), JAM60S10 330-350/MR
Pin  JA Solar, 5 Busbar, Full Cell
Datasheet Tấm Pin Mặt Trời JA Solar, 72 Mono Cell, 5 busbar, (370, 375, 380, 385, 390 W), JAM72S01 370-390/PR
Datasheet Tấm Pin Mặt Trời JA Solar, 72 Mono Cell, 5 busbar, (385, 390, 395, 400, 405 W), JAM72S09 385-405/PR/1500V
Datasheet Tấm Pin Mặt Trời JA Solar, 72 Poly Cell, 5 busbar, (325, 330, 335, 340, 345 W), JAM72S09 325-345/SC/1000V
Pin JA Solar, Dòng pin 2 mặt kính, Bifacial Mono PERC
Datasheet Tấm Pin Mặt Trời JA Solar, 144 Bifacial Mono Half-Cell, 9 busbar, (400, 405, 410, 415, 420 W), JAM72D10 400-420/MB
Datasheet Tấm Pin Mặt Trời JA Solar, 120 Bifacial Mono Half-Cell, 9 busbar, (330, 335, 340, 345, 350 W), JAM60D10 330-350/MB
Datasheet Tấm Pin Mặt Trời JA Solar, 72 Bifacial Mono Full-Cell, 5 busbar, (370, 375, 380, 385, 390 W), JAM72D09 370-390/BP

 

Chứng chỉ tấm pin mặt trời

 

chung chi VDE Tấm Pin Mặt Trời
Chứng Chỉ VDE Tấm Pin Mặt Trời 2
Chứng Chỉ CSA Tấm Pin Mặt Trời
Chứng Chỉ MCS Tấm Pin Mặt Trời
chung chi WEEE Tấm Pin Mặt Trời
chung chi SGS Tấm Pin Mặt Trời

Vui lòng nhấn vào ảnh để xem.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

SHOPPING CART

close