Tài liệu tấm pin mặt trời Jinko Solar Leave a comment

Tài Liệu Tấm Pin Mặt Trời Jinko Solar

Nội Dung
File Tải Về Website
Hướng dẫn Lắp Đặt Tấm Pin Mặt Trời
Hướng dẫn Lắp Đặt Tấm Pin Mặt Trời theo Tiêu Chuẩn Hãng _ English
Hướng dẫn Lắp Đặt tâm pin Jinko hai mặt kính
Bảo Hành Chính Hãng Tấm Pin Mặt Trời Jinko Solar
Brochure hãng Jinko Solar
Tiger Series, Half-cell, 9 Busbar, Tilling Ribbon Technology
Datasheet pin Jinko Solar, P-Type, Mono, 156 Half-Cell, 9 Busbar, (450, 455, 460, 465, 470 W), JKM450-470 M-7RL3-V
Datasheet pin Jinko Solar, P-Type, Bifacial Mono, 156 Half-Cell, 9 Busbar, (445, 450, 455, 460, 465 W), JKM445-465 M-7RL3-TV
Datasheet pin Jinko Solar, P-Type, Mono, 132 Half-Cell, 9 Busbar, (375, 380, 385, 390, 395 W), JKM375-395 M-6RL3-V
Datasheet pin Jinko Solar, P-Type, Mono, All Black, 132 Half-Cell, 9 Busbar, (360, 365, 370, 375, 380 W), JKM360-380 M-6RL3-B
Datasheet pin Jinko Solar, N-Type, Mono, 156 Half-Cell, 9 Busbar, (450, 455, 460, 465, 470 W), JKM450-470 N-7RL3-V
Datasheet pin Jinko Solar, N-Type, Bifacial Mono, 156 Half-Cell, 9 Busbar, (450, 455, 460, 465, 470 W), JKM450-470 N-7RL3-TV
Datasheet pin Jinko Solar, N-Type, Mono, 132 Half-Cell, 9 Busbar, (375, 380, 385, 390, 395 W), JKM375-395 N-6RL3-V
Datasheet pin Jinko Solar, N-Type, Mono, All Black, 132 Half-Cell, 9 Busbar, (360, 365, 370, 375, 380 W), JKM360-380 N-6RL3-B
Cheetah Series, 5 Busbar
Datasheet pin Jinko Solar, Mono, 144 Half-Cell, 5 Busbar, (390, 395, 400, 405, 410 W), JKM390-410M-72H-(V)
Datasheet pin Jinko Solar, Mono, 120 Half-Cell, 5 Busbar, (325, 330, 335, 340, 345 W), JKM325-345M-60H-(V)
Datasheet pin Jinko Solar, Mono, 72 Cell, 5 Busbar, (380, 385, 390, 395, 400 W), JKM380-400M-72-(V)
Datasheet pin Jinko Solar, Mono, 60 Cell, 5 Busbar, (315, 320, 325, 330, 335 W), JKM315-335M-60-(V)
Datasheet pin Jinko Solar, Mono, 156 Half-Cell, 5 Busbar, (425, 430, 435, 440, 445 W),  Plus JKM425-445M-78H
Datasheet pin Jinko Solar, Mono, 120 Half-Cell, 5 Busbar, (325, 330, 335, 340, 345 W), Plus JKM325-345M-60H-(V)
Datasheet pin Jinko Solar, Mono, 132 Cell, 5 Busbar, (345, 350, 355, 360, 365 W), Plus JKM345-365M-66HB
Datasheet pin Jinko Solar, Mono, 120 Cell, 5 Busbar, (320, 325, 330, 335, 340 W)JKM320-340M-60HB
Swan Series
Datasheet pin Jinko Solar, Transparent Backseet, Mono, Bifacial, 144 Half-Cell, 5 Busbar, (385, 390, 395, 400, 405 W), JKM385-405M-72H-TV
Datasheet pin Jinko Solar, Transparent Backseet, Mono, Bifacial, 120 Half-Cell, 5 Busbar, (320, 325, 330, 335, 340 W), JKM320-340M-60H-TV
Datasheet pin Jinko Solar, Dual Glass, Mono, Bifacial, 144 Half-Cell, 5 Busbar, (385, 390, 395, 400, 405 W), DG JKM385-405M-72H-BDVP
Datasheet pin Jinko Solar, Dual Glass, Mono, Bifacial, 120 Half-Cell, 5 Busbar, (320, 325, 330, 335, 340 W), DG JKM320-340M-60H-BDVP

 

Chứng chỉ tấm pin mặt trời

 

chung chi VDE Tấm Pin Mặt Trời
Chứng Chỉ VDE Tấm Pin Mặt Trời 2
Chứng Chỉ CSA Tấm Pin Mặt Trời
Chứng Chỉ MCS Tấm Pin Mặt Trời
chung chi WEEE Tấm Pin Mặt Trời
chung chi SGS Tấm Pin Mặt Trời

Vui lòng nhấn vào ảnh để xem, hoặc click vào link này để xem.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

SHOPPING CART

close